O klubie

 

Uczniowski Klub Sportowy „Salmo Żory”

44-240 Żory, Ul. Boryńska 38 c, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach
e-mail: salmozory@op.pl
Nr Konta 58 1050 1676 1000 0023 2439 6940
tel. 502 121 082 

Zarząd klubu: 

PREZES ZARZĄDU – Krzysztof Kretek
WICEPREZES – Anna Stefaniak
SKARBNIK KLUBU – Marek Szpitalny
SEKRETARZ – Edyta Staniec
CZŁONEK ZARZĄDU – Elżbieta Ignar

Historia klubu

 Nasza działalność rozpoczęła się od założenia sekcji pływackiej we wrześniu 2004 r. kiedy to powstał Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Żorach. Sekcje tworzyły dzieci ze szkoły SP 13 oraz dzieci, które się do niej zakwalifikowały.Następnie w roku 2005 przeniesiono nas jako sekcję pływacką do MOSiR Żory gdzie pracowaliśmy do grudnia 2007. 

Od 03.10.2007 jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym „Salmo Żory” .

Celem zajęc w naszej sekcji jest dbałośc o zdrowie, wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, rozwój osobowości, podniesienie poziomu sprawności fizycznej, oraz udział i organizacja zawodów sportowych na jak najwyższym szczeblu. Trenerami w naszej sekcji są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i treningów sportowych.